I-L38 - FigUre Tree - 2019-v7.09

I-L38 – Δέντρο FigUre – 2019-v7.09

Αυτή η αναπαράσταση του δέντρου I-L38 συνδυάζει το Y-δέντρο του FTDNA’s Big Y και το δέντρο του YFull.com. Ελήφθησα σχεδόν μόνο τα NGS (Next Generation Sequencing). Οι δοκιμαστές που έχουν δοκιμάσει μόνο single SNPs η SNP-Packs συμπεριλήφθηκαν μόνο, ((SNP-P) #SNP#) εάν όλα τα SNPs ελέγχθηκαν σε άμεση γειτνίαση, έτσι ώστε η ακριβής τοποθέτηση είναι εγγυημένη. …

I-L38 – Δέντρο FigUre – 2019-v7.09 Read More »