Για μένα

Για χρόνια είχα σκοπό να δημιουργήσω ένα οικογενειακό δέντρο για να μπορέσω να ταξινομήσω τους ανθρώπους που εμφανίστηκαν στις ιστορίες της γιαγιάς μου. Ήθελα επίσης να διαφωτίσω κάποιους θρύλους της οικογένειας και του χωριού από την Βόρεια Ελλάδα, από όπου ήρθαν οι γονείς μου. Δυστυχώς, υπάρχουν αρχεία για αυτή την περιοχή μόνο μετά το 1930. Παράλληλα με την έρευνα σε χαρτί, έκανα ένα τεστ DNA στις αρχές του 2017. Αυτό περιελάμβανε την ανάλυση του αυτοσωματικού DNA (atDNA), του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) και του Y-DNA με βάση 37 δείκτες Y-STR (STR = Short Tandem Repeat). Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στο Υ-DNA της πατρικής γραμμής, καθώς οι περισσότερες ερωτήσεις και θρύλοι προέκυψαν εκεί.

Η προσδιοριστεί Y-Απλοομάδα I-38 προκάλεσε σύγχυση στην αρχή, επειδή σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την υπήρχε προ πάντων στα Βόρεια των Άλπεων, κυρίως κατά μήκος του Ρήνου και στη Βόρεια θάλασσα. Αργότερα έμαθα, μέσω του I-38 haplogroup έργου στο FTDNA, ότι υπήρχε μια υποομάδα Απλοομάδον Νοτιοανατολικής Ευρώπης με μια χούφτα των δοκιμαστών στην οποία θα ανήκω, αλλά είμαι πρώτος δοκιμαστής Ελλάδας με αυτήν μάλλον σπάνια Απλοομάδα.

Από την αρχική σύγχυση προέκυψε πολύ σύντομα ένα Χόμπι, το οποίο με συναρπάζει από τότε. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις για την εξερεύνηση των Y-Απλοομάδον της Ελλάδας, ιδιαίτερα της περιοχής καταγωγής μου και την πρόοδος της Y-Απλοομάδας μου, I-38. Εν τω μεταξύ, επέκτεινα το τεστ Υ-DNA μου σε ένα τεστ NGS (Next Generation Sequencing) και επίσης εξέτασα κάποια μέλη της οικογένειας.


Θα ήθελα να μοιράσω αυτή τη γοητεία με την οικογένειά μου, το χωριό και τη χώρα μου, και τα Y-ξαδέλφια της Απλοομάδας μου.

Είμαι ο ΣΥΝ-διαχειριστής του ελληνικού πρότζεκτ DNA στην FTDNA και έχω επίσης ιδρύσει ένα πρότζεκτ επώνυμου για Γερακάρης.

Επιπλέον, έχω διαχείριση τις ομάδες στο Facebook:
DNA Haplogroup I-L38
Gerakaris Genealogy Group

YFull:
Από την αρχή της έρευνάς μου ήμουν γοητευμένος από τα Y-δέντρα, ειδικά το δέντρο I-38 στο YFull.com που μου προσφέρει την πιο όμορφη αναπαράσταση και τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα. Ως ΣΥΝ-διαχειριστής της ομάδας I-38 στο Yfull, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το δέντρο μεγαλώνει εκεί από φόρτωμα αποτελεσμάτων NGS.